Penubuhan dan penugasan polis bantuan

Penubuhan Polis Bantuan adalah mengikut Bahagian IX, Akta Polis 1967 (Seksyen 47 – Seksyen 50) dan Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis 1970 (P.U.(A) 461 bertarikh 21 Disember 1970) , dimana syarat-syarat penubuhan Polis Bantuan telah dinyatakan dengan jelas dan bukannya dibawah mana-mana undang …

Had umur perkhidmatan polis bantuan – (KPN 30)

Had umur perlantikan Polis Bantuan tertakluk kepada: – PTKPN H602 di Para 3.4.4 – perlantikan bekas Polis, Tentera dan Pengawal Keselamatan  hendaklah berumur tidak melebihi 55 tahun PTKPN H602 di Para 3.4.5 – bagi calon awam  hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak le …

Pemakaian seragam polis bantuan – (KPN 30)

Pakaian seragam  tertakluk kepada Warta Kerajaan  bertarikh 13 Januari 2011 P.U. (A) 8., Perintah Tetap Ketua Polis Negara (PTKPN) H602 dan Arahan Pentadbiran Bi. 17/2011 bertarikh 23 September 2011: – Pakaian Kerja No. 6 ( Tuck In) Pakaian Kerja No. 9 (Tuck In Pegawai) Pakaian Kerja No. …

Akta 776 majlis keselamatan negara 2016

PASUKAN KESELAMATAN ertinya (a) Polis Diraja Malaysia. Sukarelawan SImpanan Polis Diraja Malaysia dan Polis Bantuan yang disebut dalam Akta Polis 1967 [Akta 344} (b) angkatan tentera; (c) mana mana angkatan yang merupakan angkatan pelawat bagi maksud Bahagian I Akta Pelawat 1630 [Akta 432]; atau (d) …