• July 25, 2016
  • | 0
  • 1,190

Pada Persidangan Polis Bantuan tahun 2015, Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman telah memberi penjelasan status Pegawai Polis Bantuan sebagai penjawat awam mengikut Undang-Undang yang berkaitan:-

  1. Perlembangan Persekutuan
  2. Akta Polis 1967
  3. Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis 1970
  4. Akta Tafsiran 1948 & 1967

Seorang Pegawai Polis Bantuan yang menjalankan kuasa-kuasa polis ketika bertugas, maka Pegawai Polis Bantuan hanya boleh dianggap sebagai pegawai awam ketika bertugas sahaja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *