• December 28, 2017
  • | 0
  • 544

PDRM memberi peringatan atas pemerhatian yang dibuat terdapat agensi telah menyalahguna kuasa Polis Bantuan.  Antara kesalahan-kesalahan salahguna kuasa dan penugasan Polis Bantuan adalah seperti berikut:

  1. Menjalankan eskot dan  tugas sebagai pengiring Pengerusi atau Pengarah syarikat
  2. Kawalan statik di kediaman persendirian;
  3. Menggunakan kenderaan yang tiada kelulusan PDRM dan tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PDRM;
  4. Menjalankan tugas di luar kawasan yang ditetapkan dan membawa senjatapi dengan tidak memohon kebenaran Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Negara;

Mengkomersialkan Polis Bantuan dengan menyewa kepada lain-lain syarikat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *