• May 27, 2019
  • | 0
  • 1,499

Penubuhan Polis Bantuan adalah mengikut Bahagian IX, Akta Polis 1967 (Seksyen 47 – Seksyen 50) dan Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis 1970 (P.U.(A) 461 bertarikh 21 Disember 1970), dimana syarat-syarat penubuhan Polis Bantuan telah dinyatakan dengan jelas dan bukannya dibawah mana-mana undang-undang yang lain, iaitu menjalankan tugas-tugas KEPOLISAN sahaja dan aspek KESELAMATAN orang ramai serta kawasan yang telah ditetapkan dijadikan keutamaan. Tugas-tugas yang dibenarkan adalah seperti berikut: –

  1. Rondaan, Bit dan Kawalan Statik
  2. Kawalan orang ramai, memeriksa orang ramai dan kenderaan
  3. Melindungi dan mengiringi harta majikan
  4. Mencegah kesalahan-kesalahan jenayah
  5. Mengesan dan menangkap pesalah-pesalah

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *