• September 21, 2018
  • | 0
  • 1,671

Pakaian seragam  tertakluk kepada Warta Kerajaan  bertarikh 13 Januari 2011 P.U. (A) 8., Perintah Tetap Ketua Polis Negara (PTKPN) H602 dan Arahan Pentadbiran Bi. 17/2011 bertarikh 23 September 2011: –

  1. Pakaian Kerja No. 6 (Tuck In)
  2. Pakaian Kerja No. 9 (Tuck In Pegawai)
  3. Pakaian Kerja No. 10 (Bush Jacket)
  4. Pakaian Operasi Tugas Am PB

Tidak dibenarkan sama sekali memakai apa-apa Lencana Kepakaran pada pakaian seragam melainkan Pegawai Kanan atau telah menghadiri kursus yang diiktiraf dan dianjurkan serta telah mendapat kelulusan daripada Pengarah JPJKK.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *