Arahan Mewajibkan Semua Agensi PB Menjadi Ahli Persatuan Polis Bantuan (MAPA)
(KPN 30-31 Mei 2016)

Semua agensi Polis Bantuan yang telah diluluskan adalah DIWAJIBKAN untuk menjadi ahli Persatuan Polis Bantuan (MAPA). Kegagalan mana-mana agensi menjadi ahli Persatuan (MAPA) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat ini dikeluarkan akan menyebabkan kelulusan penubuhan Polis Bantuan di agensi dibatalkan.

Tinggal mengemas kini

Langgan surat berita kami