• September 21, 2018
  • | 0
  • 1,206

Had umur perlantikan Polis Bantuan tertakluk kepada: –

  1. PTKPN H602 di Para 3.4.4 – perlantikan bekas Polis, Tentera dan Pengawal Keselamatan hendaklah berumur tidak melebihi 55 tahun
  2. PTKPN H602 di Para 3.4.5 – bagi calon awam hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih 45 tahun
  3. Agensi hendaklah melaksanakan arahan had umur bersara yang ditetapkan, Pegawai/Anggota yang masih bertugas melebihi had umur 60 tahun hendaklah ditamatkan Perkhidmatan. Pegawai/Anggota masih boleh berkhidmat dengan majikan tetapi bukan atas kapasiti lantikan Pegawai/anggota.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *