• May 27, 2016
  • | 0
  • 591

PASUKAN KESELAMATAN ertinya

(a) Polis Diraja Malaysia. Sukarelawan SImpanan Polis Diraja Malaysia dan Polis Bantuan yang disebut dalam Akta Polis 1967 [Akta 344}

(b) angkatan tentera;

(c) mana mana angkatan yang merupakan angkatan pelawat bagi maksud Bahagian I Akta Pelawat 1630 [Akta 432]; atau

(d) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 [Akta 633];

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *