Pengenalan dan Sejarah

Persatuan Polis Bantuan Malaysia (Malaysia Auxiliary Police Association) ialah sebuah persatuan yang berdaftar secara sah dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (R.O.S). Penubuhan Polis Bantuan di Malaysia adalah mengikut Bahagian IX, Akta Polis No.41/67 dan Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis 1970 (PU.(A) 461 bertarikh 21hb Disember 1970).

Persatuan Polis Bantuan Malaysia (MAPA) ditubuhkan pada 26 Jun 1998 (No. Pendaftaran: PPM-008-14-26061998) beralamat di Pejabat Setiausaha Kehormat MAPA, FGV Security Services Sdn Bhd, Tingkat 10 Wisma FGV, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur.

Visi dan Misi

Visi

“PERKHIDMATAN POLIS BANTUAN YANG MEMBANGGAKAN AGENSI DAN PDRM”

“Auxiliary Police services that make both the Agency and PDRM proud”

Misi

“MENJADI PENGGERAK UTAMA AGENSI DALAM MENGEKALKAN SUASANA SELAMAT, AMAN DAN SEJAHTERA YANG PROFESIONAL”

“The prime mover of the Agency in maintaining a peaceful, secure and prosperous atmosphere professionally”

Tinggal mengemas kini

Langgan surat berita kami