• May 27, 2019
  • | 0
  • 0

Semua agensi Polis Bantuan yang telah diluluskan adalah DIWAJIBKAN untuk menjadi ahli Persatuan Polis Bantuan (MAPA). Kegagalan mana-mana agensi menjadi ahli Persatuan (MAPA) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat ini dikeluarkan akan menyebabkan kelulusan penubuhan Polis Bantuan di agensi dibatalkan.