Penubuhan dan penugasan polis bantuan

Penubuhan Polis Bantuan adalah mengikut Bahagian IX, Akta Polis 1967 (Seksyen 47 – Seksyen 50) dan Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis 1970 (P.U.(A) 461 bertarikh 21 Disember 1970) , dimana syarat-syarat penubuhan Polis Bantuan telah dinyatakan dengan jelas dan bukannya dibawah mana-mana undang …