Persatuan Polis Bantuan Malaysia

PERUTUSAN PRESIDEN MAPA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, Syukur ke Hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya memberi peluang kepada saya untuk menerajui Persatuan Polis Bantuan Malaysia bagi sesi 2019/2020. Jutaan terima kasih juga saya dedikasikan kepada semua Ahli Persatuan Polis Bantuan Malaysia dan Ahli Majlis Pentadbiran (AMP) kerana mempercayai dan menyokong saya sehingga kini.

Saya percaya, atas iltizam yang dipamerkan bersama memacu Visi MAPA ke arah “Perkhidmatan Polis Bantuan yang Membanggakan Agensi dan PDRM” serta Misi MAPA “Menjadi Penggerak Utama Agensi dalam Mengekalkan suasana selamat, aman dan sejahtera yang professional” akan dapat direalisasikan.

Disini saya ingin menyeru agar semua Ahli Persatuan dapat sama-sama bekerjasama dalam memantapkan usaha bagi mencapai kecemerlangan bukan sahaja untuk Persatuan ini tetapi juga untuk Agensi dan diri masing-masing. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru Agensi Polis Bantuan Malaysia yang masih belum menjadi Ahli Korporat Persatuan untuk sama-sama menjadi Ahli sebagai tanda sokongan terhadap PDRM amnya dan kepada MAPA khasnya.

 

Sekian. Terima kasih.

 

Salam Hormat,

 

DATO’ AISHAH BINTI MOHAMMAD
PRESIDEN
PERSATUAN POLIS BANTUAN MALAYSIA

Visi dan Misi PDRM

Visi dan Misi PDRM

Visi

“PENERAJU BAGI MENGEKALKAN MALAYSIA SELAMAT, AMAN DAN SEJAHTERA”

“Foremost in maintaining a safe secure and prosperous Malaysia”

Misi

“MEMBERI PERKHIDMATAN PROFESSIONAL DAN BERKUALITI DALAM MELINDUNGI NEGADA BAGI MENJAMIN MASYARAKAT SELAMAT, AMAN DAN SEJAHTERA”

“To provide professional services in protecting the country to ensure public safety, security and prosperity”

253 Agensi
Jumlah agensi Polis Bantuan yang telah mendapat kelulusan PDRM
172 Agensi
Jumlah agensi Polis Bantuan yang menjadi ahli
30000 + Ahli
Jumlah keseluruhan Polis Bantuan

Sudut Maklumat

Tinggal mengemas kini

Langgan surat berita kami